بایگانی دسته بندی برای دسته بندی نشده

گزارش نیکوکاری ۹۸/۱۱/۰۷

گزارش نیکوکاری ۹۸/۱۱/۰۷

“مؤسسه خیریه نسیم رحمت مهــــاباد” ✍گـــــــــزارش نیڪــوڪــاری✍ دوشنبـه ۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۲:۳۰ظهر گزارشی مفصل از خانواده سرطان کبد ⭕️ مشڪــــــلات اصلی ⭕️ 🥏 پـدر خانواده ۳۷ ساله از اول دی ماه دچار سرطان کبد شده واز…
شماره حساب

شماره حساب

شماره حساب بانک ملی ۰۱۱۰۸۸۵۴۰۵۰۰۵ شماره کارت بانک ملی ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۸۲۵۲۱۴ شماره حساب بانک رسالت ۱۰۴۹۷۱۷۱۴۱ شماره کارت بانک رسالت ۵۰۴۱۷۲۱۰۴۰۳۳۹۹۰۶ شماره حساب بانک رفاه ۲۳۴۵۰۲۴۸۴ شماره کارت بانک رفاه ۵۸۹۴۶۳۷۰۰۰۰۳۰۹۹۶