بایگانی دسته بندی برای داوطلب

سال ۱۳۹۹ مبارک (سخنان مدیریت کاوه رحیم پور)

سال ۱۳۹۹ مبارک (سخنان مدیریت کاوه رحیم پور)

نیازمندان واقعی شـهرمان را فراموش نمی کنیم 🌷⭕️🌷⭕️🌷⭕️🌷⭕️🌷⭕️🌷⭕️ میدانم روزهای سختی داریم، اضطراب بیماری کرونا و تعطیلی کسب و کار اما خدا را شکر که اندک پس اندازی و منزل مسکونی ام استیجاری نیست و…
گزارش نیکوکاری اذرماه

گزارش نیکوکاری اذرماه

⭕️ آذر مــــاه ۱۳۹۸ ⭕️ خــداوند را بسیار سپاسگزاریم که باهمت نیکوکاران گرامی توانستیم مبلغ ✳️ ۹۰/۲۴۰/۰۰۰ تـومـان ✳️ بین مددجویان تحت پوشش مؤسسه خیریه نسیم رحمت مهـاباد به “صــــورت نقـــــــــدی ” به شیوه های…
جشن قربانی امسال

جشن قربانی امسال

در جشن قربانی امسال تعداد ۲۶ راس گاو و ۵ راس گوسفند قربانی و سهم تمام ان ها بین افراد نیازمند تقسیم شد