بایگانی دسته بندی برای غذا

گزارش ۲۲ روز  اسفند ٩٨

گزارش ۲۲ روز اسفند ٩٨

“موسسه خیریه نسیم رحمت مهــــاباد” ✍#گـــــزارش نیڪــوڪــاری✍ ــــــــــــــــ🌷🌸🌷ــــــــــــــــ ☀️ ٢٢روز اول اسفنـــــد ماه ١٣٩٨☀️ بالطف پروردگار وباهمت خیرین گرامی توانستیم مبــلـــــــــــغ ♻️ ۷۲/۱۵۰/۰۰۰ تومان ♻️ بین ایتام وبیماران سرطانی و نیازمندان و زلزله زدگان قطور…
گزارش نیکوکاری ۹۸/۱۰/۱۰

گزارش نیکوکاری ۹۸/۱۰/۱۰

س از تحقیقات چندین خانواده یتیم و سرطانی و مستمندان بسیار مستحق به لیست خیریه نسیم رحمت مهاباد پیوستند .که خلاصه وار به تعدادی از آنها اشاره میشود. ✳️✳️ خــــــــانـوار اول (یتیم) ✳️✳️ (مورخه ٩٨/١٠/١٠)…
جشن قربانی امسال

جشن قربانی امسال

در جشن قربانی امسال تعداد ۲۶ راس گاو و ۵ راس گوسفند قربانی و سهم تمام ان ها بین افراد نیازمند تقسیم شد