بایگانی دسته بندی برای کمک مالی

گزارش ۲۷ روز اول فروردین

گزارش ۲۷ روز اول فروردین

“موسسه خیریه نسیم رحمت مهاباد” ✍#گـــــزارش نیڪــــــــوڪــاری✍ ــــــــــــــــــــــ🌷🌸🌷ـــــــــــــــــــــــ ❇️ ۲۷روز اول فرورین مـاه۱۳۹۹ ❇️ ◀️( یعنی با این شرایط سخت ویروس کرونا وتعطلیلی بازار) خداوند را سپاسگزاریم که باهمت خیرین توانستیم مبــلـــــــــــغ👇 ♻️ ۸۰/۳۵۵/۵۰۰ تومان…
سال ۱۳۹۹ مبارک (سخنان مدیریت کاوه رحیم پور)

سال ۱۳۹۹ مبارک (سخنان مدیریت کاوه رحیم پور)

نیازمندان واقعی شـهرمان را فراموش نمی کنیم 🌷⭕️🌷⭕️🌷⭕️🌷⭕️🌷⭕️🌷⭕️ میدانم روزهای سختی داریم، اضطراب بیماری کرونا و تعطیلی کسب و کار اما خدا را شکر که اندک پس اندازی و منزل مسکونی ام استیجاری نیست و…
گزارش نیکوکاری اسفند ماه

گزارش نیکوکاری اسفند ماه

“مؤسسه خیریه نسیم رحمت مهــاباد” ✍#گــــــــــزارش نیڪــوڪــاری✍ ـــــــــــــــــــــ🌷🌸🌷ــــــــــــــــــــ ❇️ اسفنــــــد مــــاه ۱۳۹۸ ❇️ با این اوضاع نامناسب اقتصادی و شیوع بیماری ویروس کرونا و تعطیلی بازار وکسبه امـــــــــا خوشبختانه : بالطف الله تعالی وباهمت خیرین…
کمک به زلــزله زدگان قطـــــور خــوی ۲۹ اسفند

کمک به زلــزله زدگان قطـــــور خــوی ۲۹ اسفند

“موسسه خیریه نسیم رحمت مهاباد” ✍گــزارش نیڪـــــوڪـــاری ✍ ” بابت زلــزله زدگان قطـــــور خــوی “ با لطف خداوند بی همتا و با همت خیرین بزرگوار تا مــــــــــــــــورخه ۹۸/۱۲/۲۹ جمعـــــــــا” ⭕️ مبلغ ۵۱/۰۰۰/۰۰۰تــومان ⭕️ به ۵١…
گزارش ۲۲ روز  اسفند ٩٨

گزارش ۲۲ روز اسفند ٩٨

“موسسه خیریه نسیم رحمت مهــــاباد” ✍#گـــــزارش نیڪــوڪــاری✍ ــــــــــــــــ🌷🌸🌷ــــــــــــــــ ☀️ ٢٢روز اول اسفنـــــد ماه ١٣٩٨☀️ بالطف پروردگار وباهمت خیرین گرامی توانستیم مبــلـــــــــــغ ♻️ ۷۲/۱۵۰/۰۰۰ تومان ♻️ بین ایتام وبیماران سرطانی و نیازمندان و زلزله زدگان قطور…