بایگانی دسته بندی برای کمک غیر مالی

گزارش کمک های نیکوکاران ۹۹/۰۳/۱۷

گزارش کمک های نیکوکاران ۹۹/۰۳/۱۷

⭕️اهــدا ۱۷ کیلو گوشت گوسفند نذری به مددجویان خیریه نسیم رحمت که خداوند فرزند بهشون بخشیده است 🔯 برادر گرامی نذرتون قبول حق تعالی و خداوند ان شاء الله فرزندتان را صالح و سالم برایتون…
گزارش نیکوکاری اردیبهشت ماه

گزارش نیکوکاری اردیبهشت ماه

“موسسه خیریه نسیم رحمت مهاباد” ✍#گـــــزارش نیڪــــــــوڪــاری✍ ــــــــــــــــــــــ🌷🌸🌷ـــــــــــــــــــــــ ❇️اردیبهشت مـاه۱۳۹۹ ❇️ خداوند را بسیارسپاسگزاریم که باهمت خیرین گرامی توانستیم مبــلـــــــــــغ👇 ♻️ ۱۵۰/۸۲۳/۰۰۰ تومان ♻️ در موسسه خیریه نسیم رحمت به نیازمندان واقعی اهــدا ڪنیـــم. 🌷⭕️🌷⭕️🌷⭕️🌷⭕️🌷⭕️🌷⭕️…
گزارش نیکوکاری فروردین ماه

گزارش نیکوکاری فروردین ماه

“موسسه خیریه نسیم رحمت مهاباد” ✍#گـــــزارش نیڪــــــــوڪــاری✍ ــــــــــــــــــــــ🌷🌸🌷ـــــــــــــــــــــــ ❇️  فرورین مـاه۱۳۹۹ ❇️ ◀️( یعنی با این شرایط سخت ویروس کرونا وتعطلیلی بازار) خداوند را سپاسگزاریم که باهمت خیرین توانستیم مبــلـــــــــــغ👇 ♻️ ۸۰/۳۵۵/۵۰۰ تومان ♻️ به…
سال ۱۳۹۹ مبارک (سخنان مدیریت کاوه رحیم پور)

سال ۱۳۹۹ مبارک (سخنان مدیریت کاوه رحیم پور)

نیازمندان واقعی شـهرمان را فراموش نمی کنیم 🌷⭕️🌷⭕️🌷⭕️🌷⭕️🌷⭕️🌷⭕️ میدانم روزهای سختی داریم، اضطراب بیماری کرونا و تعطیلی کسب و کار اما خدا را شکر که اندک پس اندازی و منزل مسکونی ام استیجاری نیست و…
گزارش نیکوکاری اسفند ماه

گزارش نیکوکاری اسفند ماه

“مؤسسه خیریه نسیم رحمت مهــاباد” ✍#گــــــــــزارش نیڪــوڪــاری✍ ـــــــــــــــــــــ🌷🌸🌷ــــــــــــــــــــ ❇️ اسفنــــــد مــــاه ۱۳۹۸ ❇️ با این اوضاع نامناسب اقتصادی و شیوع بیماری ویروس کرونا و تعطیلی بازار وکسبه امـــــــــا خوشبختانه : بالطف الله تعالی وباهمت خیرین…