بایگانی دسته بندی برای کمک غیر مالی

گزارش ١٢ روز اول اسفند٩٨

گزارش ١٢ روز اول اسفند٩٨

“مؤسسه خیریه نسیم رحمت مهــــاباد” ✍گـــــــــزارش نیڪــوڪــاری✍ ـ…………………………………… ⭕️ ١٢ روز اول اسفند ماه۱۳۹۸ ⭕️ با لطف خــداوند وباهمت خیرین گرامی توانستیم مبـــــلغ ✳️ ۳۳/۳۶۰/۰۰۰ تومـان ✳️ بین مددجویان تحت پوشش مؤسسه خیریه نسیم رحمت…
گزارش نیکوکاری ۹۸/۱۱/۱۲

گزارش نیکوکاری ۹۸/۱۱/۱۲

موسسه خیریه نسیم رحمت مهاباد .ـــــــــــــــــــــ🥏🌷🥏ــــــــــــــــــــ. تحقیقات انجـام شــده از ١٠خانوار که فعلا به سه تا به طـورخلاصه وار اشاره میشود.👇 ✳️✳️ خــانوار اول (یتیم) ✳️✳️ 🔴 مادر بزرگ ۶۵ساله مریض و ناتوان 🔴 کرایه…
گزارش نیکوکاری ۹۸/۱۱/۱۱

گزارش نیکوکاری ۹۸/۱۱/۱۱

از خانواده بیمار ی تحقیق وجستجوکردیم که بسیار مستمند وزیر خط فقر بودند خوشبخــتانه به حال اورژانسی فورا اقدامات ذیل انجام گرفت اهـــــــــداء 👈 تلویزیون ٢١”تخت 👈 میز شیشه ای تلویزیون 👈 بخاری گازی ١۴٠٠٠…
گزارش نیکوکاری ۹۸/۱۰/۱۰

گزارش نیکوکاری ۹۸/۱۰/۱۰

س از تحقیقات چندین خانواده یتیم و سرطانی و مستمندان بسیار مستحق به لیست خیریه نسیم رحمت مهاباد پیوستند .که خلاصه وار به تعدادی از آنها اشاره میشود. ✳️✳️ خــــــــانـوار اول (یتیم) ✳️✳️ (مورخه ٩٨/١٠/١٠)…