بایگانی دسته بندی برای کمک غیر مالی

گزارش نیکوکاری مرداد ماه

گزارش نیکوکاری مرداد ماه

“موسسه خیریه نسیم رحمت مهـــــاباد” ✍️#گـــــزارش نیڪــــــــوڪــاری✍️ ــــــــــــــــــــــ🌷🌸🌷ـــــــــــــــــــــــ ❇️ مـــــــــــرداد مـاه ۱۳۹۹ ❇️ خـــــداوند را هزاران مرتبه شاکریم که باهمت خیرین گرامی توانستیم مبــلـــــــــــغ👇 🌷🥏 ۲۲۱/۵۶۹/۵۰۰تومان 🥏🌷 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ به شرح زیر 👇👇 اهدا ڪنیـــم. ۱⃣…
گزارش نیکوکاری تیر ماه

گزارش نیکوکاری تیر ماه

“موسسه خیریه نسیم رحمت مهاباد” ✍️#گـــــزارش نیڪــــــــوڪــاری✍️ ــــــــــــــــــــــ🌷🌸🌷ـــــــــــــــــــــــ ❇️ تیــــــــــــــر مـاه ۱۳۹۹ ❇️ خداوند را شاکریم که باهمت خیرین ارجمند توانستیم مبــلـــــــــــغ👇 ♻️ ۲۰۲/۶۲۹/۰۰۰ تومان ♻️ در موسسه خیریه نسیم رحمت مهاباد بین نیازمندان واقعی…
گزارش نیکوکاری ۹۹/۰۴/۱۳

گزارش نیکوکاری ۹۹/۰۴/۱۳

“مؤسسه خیریه نسیم رحمت مهــــاباد” ✍ #گـــــــزارش نیڪــــــوڪـاری ✍ تاریخ ارائه گزارش ۹۹/۰۴/۱۳ تحقیقات انجـام شــده که به طـورخلاصه وار اشاره میشود.👇 ✳️✳️ خـــانوار اول (یتیــم) ✳️✳️ 🔴 دختریتیم ٣ساله 🔴پدرخانواده شهریور ٩٨ با سرطان…
گزارش نیکوکاری خرداد ماه

گزارش نیکوکاری خرداد ماه

“موسسه خیریه نسیم رحمت مهاباد” ✍#گـــــزارش نیڪــــــــوڪــاری✍ ــــــــــــــــــــــ🌷🌸🌷ـــــــــــــــــــــــ ❇️ خـــــــــرداد مـاه ۱۳۹۹ ❇️ خداوند را بسیارسپاسگزار وشاکریم که باهمت خیرین گرامی توانستیم مبــلـــــــــــغ👇 ♻️ ۱۱۳/۲۲۷/۰۰۰ تومان ♻️ در موسسه خیریه نسیم رحمت مهاباد بین نیازمندان…
گزارش نیکوکاری ۹۹/۰۳/۱۹

گزارش نیکوکاری ۹۹/۰۳/۱۹

✍ گـــــزارش نیڪــوڪــــاری ✍ ( سرطان پروستات بدخیم) روز شنبه مورخه ۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ١١شب بازدید مجدد ــــــــــــــــــ❌⭕️❌ـــــــــــــــــــ به صـــورت خلاصه وار👇 🔯 پدر خانواده متولد ١٣۵۴ ➖متاسفانه از پارسال دچار سرطان پروستات بدخیم شده وکلا…