بایگانی دسته بندی برای گزارش ماهانه

گزارش نیکوکاری بهمن ماه

گزارش نیکوکاری بهمن ماه

✍#گـــــزارش نیڪــوڪــاری✍ ــــــــــــــــ🌷🌸🌷ــــــــــــــــ ❇️ بهمــــن مــــاه ۱۳۹۸ ❇️ بالطف الله تعالی وباهمت خیرین گرانقدر توانستیم مبــلـــــــــــغ ♻️ ۱۲۱/۹۲۵/۰۰۰ تومان ♻️ بین ایتام وبیماران سرطانی و نیازمندان مؤسسه خیریه نسیم رحمت مهـاباد به صورت نقـــدی به…
گزارش نیکوکاری اذرماه

گزارش نیکوکاری اذرماه

⭕️ آذر مــــاه ۱۳۹۸ ⭕️ خــداوند را بسیار سپاسگزاریم که باهمت نیکوکاران گرامی توانستیم مبلغ ✳️ ۹۰/۲۴۰/۰۰۰ تـومـان ✳️ بین مددجویان تحت پوشش مؤسسه خیریه نسیم رحمت مهـاباد به “صــــورت نقـــــــــدی ” به شیوه های…