ماه: بهمن ۱۳۹۸

گزارش نیکوکاری بهمن ماه

گزارش نیکوکاری بهمن ماه

✍#گـــــزارش نیڪــوڪــاری✍ ــــــــــــــــ🌷🌸🌷ــــــــــــــــ ❇️ بهمــــن مــــاه ۱۳۹۸ ❇️ بالطف الله تعالی وباهمت خیرین گرانقدر توانستیم مبــلـــــــــــغ ♻️ ۱۲۱/۹۲۵/۰۰۰ تومان ♻️ بین ایتام وبیماران سرطانی و نیازمندان مؤسسه خیریه نسیم رحمت مهـاباد به صورت نقـــدی به…
کمک به سیل زدگان

کمک به سیل زدگان

الحمدلله باکمک خداوند تبارک و تعالی وبا همت خیرین محترم وگرانقــدر موسسه خیریه نسیم رحمت مهاباد یکشنبه ۹۸/۱۱/۱۳ ساعت ۱۰:۲۳صبح مبـــلغ 🔺 ۳۸/۱۲۵/۰۰۰ تــومـــان 🔺 به #سیل زدگان مظلوم استان سیستان و بلوچستان به حساب…
گزارش نیکوکاری ۹۸/۱۱/۱۲

گزارش نیکوکاری ۹۸/۱۱/۱۲

موسسه خیریه نسیم رحمت مهاباد .ـــــــــــــــــــــ🥏🌷🥏ــــــــــــــــــــ. تحقیقات انجـام شــده از ١٠خانوار که فعلا به سه تا به طـورخلاصه وار اشاره میشود.👇 ✳️✳️ خــانوار اول (یتیم) ✳️✳️ 🔴 مادر بزرگ ۶۵ساله مریض و ناتوان 🔴 کرایه…
گزارش نیکوکاری ۹۸/۱۱/۱۱

گزارش نیکوکاری ۹۸/۱۱/۱۱

از خانواده بیمار ی تحقیق وجستجوکردیم که بسیار مستمند وزیر خط فقر بودند خوشبخــتانه به حال اورژانسی فورا اقدامات ذیل انجام گرفت اهـــــــــداء 👈 تلویزیون ٢١”تخت 👈 میز شیشه ای تلویزیون 👈 بخاری گازی ١۴٠٠٠…
گزارش نیکوکاری ۹۸/۱۱/۰۷

گزارش نیکوکاری ۹۸/۱۱/۰۷

“مؤسسه خیریه نسیم رحمت مهــــاباد” ✍گـــــــــزارش نیڪــوڪــاری✍ دوشنبـه ۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۲:۳۰ظهر گزارشی مفصل از خانواده سرطان کبد ⭕️ مشڪــــــلات اصلی ⭕️ 🥏 پـدر خانواده ۳۷ ساله از اول دی ماه دچار سرطان کبد شده واز…