ماه: اسفند ۱۳۹۸

گزارش ١٢ روز اول اسفند٩٨

گزارش ١٢ روز اول اسفند٩٨

“مؤسسه خیریه نسیم رحمت مهــــاباد” ✍گـــــــــزارش نیڪــوڪــاری✍ ـ…………………………………… ⭕️ ١٢ روز اول اسفند ماه۱۳۹۸ ⭕️ با لطف خــداوند وباهمت خیرین گرامی توانستیم مبـــــلغ ✳️ ۳۳/۳۶۰/۰۰۰ تومـان ✳️ بین مددجویان تحت پوشش مؤسسه خیریه نسیم رحمت…