ماه: مرداد ۱۳۹۹

گزارش نیکوکاری مرداد ماه

گزارش نیکوکاری مرداد ماه

“موسسه خیریه نسیم رحمت مهـــــاباد” ✍️#گـــــزارش نیڪــــــــوڪــاری✍️ ــــــــــــــــــــــ🌷🌸🌷ـــــــــــــــــــــــ ❇️ مـــــــــــرداد مـاه ۱۳۹۹ ❇️ خـــــداوند را هزاران مرتبه شاکریم که باهمت خیرین گرامی توانستیم مبــلـــــــــــغ👇 🌷🥏 ۲۲۱/۵۶۹/۵۰۰تومان 🥏🌷 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ به شرح زیر 👇👇 اهدا ڪنیـــم. ۱⃣…
گزارش کامل عید قربان

گزارش کامل عید قربان

✍️ گــزارش نیکوکاری از ٩روز اول مردادماه وعید قربان ✍️ الحمدالله وبا شکر و لطف الله تعالی و باهمت خیرین بزگوار به مناسبت عید بزرگ قربان و باتوجه به اینکه به خاطر کرونا امسال مراسم…