جزئیات وبلاگ

به افراد نیازمند کمک کنید

گزارش نیکوکاری تیر ماه

گزارش نیکوکاری تیر ماه

“موسسه خیریه نسیم رحمت مهاباد”

✍️#گـــــزارش نیڪــــــــوڪــاری✍️
ــــــــــــــــــــــ🌷🌸🌷ـــــــــــــــــــــــ

❇️ تیــــــــــــــر مـاه ۱۳۹۹ ❇️

خداوند را شاکریم که باهمت خیرین ارجمند توانستیم
مبــلـــــــــــغ👇

♻️ ۲۰۲/۶۲۹/۰۰۰ تومان ♻️

در
موسسه خیریه نسیم رحمت مهاباد
بین نیازمندان واقعی به شرح زیر👇
اهــدا ڪنیـــم.
🌷⭕️🌷⭕️🌷⭕️🌷⭕️🌷⭕️🌷⭕️

۱⃣ پرداخت نقدی ۱۸/۵۵۴/۰۰۰تومان

۲⃣ سبد موادغذایی ۱۱/۷۹۵/۰۰۰ت

۳⃣ هزینه های درمانی
۸/۸۰۰/۰۰۰تومان

۴⃣ دانشجویان بی بضاعت ۹۰۰/۰۰۰تومان

۵⃣ پوشاک وکفش
۹/۸۰۰/۰۰۰تومان

۶⃣ لوازم خانگی ۲/۷۸۰/۰۰۰تومان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۷⃣ بابت کمک هزینه احداث ساختمان به ١٠ خانواده بسیار مستحق و مسکین منطقه زلزله زده قطور خوی
توسط خیرگرامی آقای ٠٠٠
اهدا مبلغ ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰تومان
…………………………………………….
✳️ تشڪـر وقـدردانی ویژه داریم
از تمام نیڪوڪاران و خیرین ارجمند، بخصوص خیرینی که هرماه بصورت مستمر خالصانه حامی ،همدل وهمیار دلسوز
مؤسسه خیریه نسیم رحمت بوده وهستند.👏👏👏👏

🔵 از اعتمادتان بسیار سپاسگزاریم🔵

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
موسسه خیریه نسیم رحمت مهاباد
✍️امین نیڪـــوڪـاران
✍️حــامی یتیمان
✍️همراه دردمندان سرطانی
✍️پشتیبان خــانواده نیازمند

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *