در صورت تمایل به کمک نقدی توسط بانک یا عابر بانک می‌توانید از حساب‌های زیر استفاده نمایید.

 

بانک رسـالت:
شماره حساب
10.4971714.1
شماره کارت
5041 7210 4033 9906

بانک مـلـی:
شماره حساب
0110885405005
شماره کارت:
6037 9918 9982 5214

بانک رفـاه:
شماره حساب
484 502 234
شماره کارت
5894 6370 0003 0996

 

در صورت اقدام کمک توسط کارت های عضو شتاب از لینک زیر می توانید اقدام نمایید:

حمایت های مالی آنلاین