هیئت امناء و هیئت مدیره موسسه خیریه نسیم رحمت

هیئت‌مدیره متشکل از اعضای انتخابشده است که سیاستگذاری و تصمیم‌گیری کلان موسسه را بر عهده دارند.