کمک به دانش اموزان و دانشجویان بی بضاعت

توضیحات

موئسسه نسیم رحمت انچه در توان دارد برای دانشجویانی که هزینه تحصیلات و سایر ان را فراهم می کند

 

%
سرمایه جمع شده
  • 10,000,000.000 تومانمبلغ مورد نیاز